Reg.nr  14063843        

OHLI OÜ            

Toompuiestee 21            

10137 Tallinn            

ESTONIA

 

Kasutustingimused

 

OHLI OÜ (Reg. nr. 14063843, asukoht: Toompuiestee 21, Tallinn 10131) üldised tellimistingimused.

Üldised tellimistingimused kehtivad OHLI internetilehel https://ohli.life (edaspidi nimetatud Koduleht) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) kaupade tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja OHLI OÜ vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

Käesolevate üldiste tellimistingimuste ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda OHLI kodulehel.

1.Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end E-poe kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse, Toodete eest tasumise ning Toodete kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse. Tellimust on võimalik esitada eesti, rootsi või inglise keeles.

1.2.1 Tellimuse vormistamine 

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest. 

OHLI OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, OHLI OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

1.3 E-poes näidatud Toodete hinnad on toodud eurodes ja SEK-s. 

1.4 Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on võimalik tasuda internetipanga lingi abil ning krediitkaartide abil. Toodete eest tasumisel on makse saajaks Maksekeskus AS, keda OHLI OÜ on volitanud enda nimel makseid vastu võtma. 

1.6 Tellija ja OHLI OÜ vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud klõpsates nupul “Maksan” ja OHLI OÜ on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse.

1.7 Tellimus jõustub OHLI OÜ poolt Tellijale Toote välja saatmisega.

2.Toodete kohaletoimetamine

2.1 Tellitud Tooted toimetab OHLI OÜ Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas pakiautomaadi kaudu või postkontorisse.

2.2 Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.

2.3 Toodete kohaletoimetamise aeg:

2.3.1 Toode toimetatakse transporditeenuse osutajani 3-5 tööpäeva jooksul. E-poes märgitud kohaletoimetamise ajad kehtivad ainult Eesti Vabariigi piires kohale toimetamisel. Välismaale kohaletoimetamisega seonduva osas vaata punkti 2.6.

2.4 Toodete kättetoimetamise viisid

2.4.1 Omniva/Smartpost toob Toote(d) Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgnevalt:

Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, vajadusel tellimuse eest kaardiga makstes, avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja e-posti aadressile.

2.4.2 Eesti Posti postkontorisse jõuab saadetis Eesti piires 3-5 tööpäeva jooksul. Postkontoris hoiustatakse saadetist 15 kalendripäeva. Selle aja möödudes saadab Eesti Post paki saatjale tagasi. Hoiutasu võetakse ainult juhul, kui Tellija on palunud pakki hoida postkontoris üle 15 kalendripäeva. Kui Tellija pole 15 kalendripäeva jooksul pakil postkontoris järel käinud, ega palunud seda kauem kohal hoida, kuulub tellimus tühistamisele.

2.5 Tellimine ja Kohaletoimetamine väljaspoole Eesti Vabariiki

2.5.1 OHLI OÜ pakub võimalust tellida Tooteid väljapoole Eesti Vabariiki. Välismaale tellimise hinnad kuvatakse E-poes tellimust vormistades. Tellitud tooted toimetab OHLI OÜ Tellijale tellimuse esitamisel sisestatud aadressile postkontori vahendusel. Toode toimetatakse transporditeenuse osutajani 3 tööpäeva jooksul.

2.6 OHLI OÜ veebipoest saab tellida kaupu järgmistesse riikidesse:  EL – liikmesriigid. Väljaspool Eestis toimub kohaletoimetamine üldjuhul 14  kalendripäeva jooksul. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

 

  1. Tarbija õigus Toodete tellimusest taganeda

3.1 Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus Toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete kättesaamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

3.2 Tellimusest taganemiseks peab Tarbija OHLI OÜ’le esitama kirjalikult või e-posti teel taganemisavalduse.

3.3 Tellimusest taganemise avalduses peab Tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. 

3.4 Juhul kui Tarbija taganeb tellimusest, siis kohustub Tarbija tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse esitamisest arvates. Tarbija kannab tellimusest taganemisel Toodete tagastamise kulud.

3.6 OHLI OÜ tagastab Tarbijale tagastatud Toodete eest tasutud summa, mis vastab Tellija poolt tasutud summale. OHLI OÜ tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, kuid mitte varem kui 3 tööpäeva jooksul Tellija poolt tagastatud Toodete kättesaamisest. OHLI OÜ tagastab Tarbijale saatmise kulud täies ulatuses juhul kui taganemise põhjuseks on puudustega Toode.

  1. Tellija õigused

4.1 Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes OHLI OÜ sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

4.2 Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ning vastama OHLI OÜ poolt fikseeritud tingimustele.

4.3 Tellijal on õigus esitada Toote tellimust ja Toodet ennast puudutavaid pretensioone OHLI OÜ aadressil Toopuiestee 21, 10137 Tallinn, Eesti või e-posti aadressil contact@ohli.life 14 kalendripäeva jooksul Toote kättesaamisest arvates.

4.4. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

  1. Tellija kohustused

5.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, kohaletoimetamise aadress, kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress.

5.2 Juhul, kui Tellija ja Toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 6.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

5.3 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri OHLI OÜ Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab OHLI OÜ Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

5.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

  1. OHLI OÜ õigused

6.1 OHLI OÜl on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.

6.2 OHLI OÜl on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.

6.3 OHLI OÜl on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda.

6.4 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri OHLI OÜ tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.

6.5 Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on OHLI OÜl õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

  1. OHLI OÜ kohustused

7.1 OHLI Oü kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Toote(d).

7.2 OHLI OÜ kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

7.3 OHLI OÜ kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

7.4 OHLI OÜ kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid. OHLI OÜ vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale. 

7.5. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130.

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust contact@ohli.life