Ei ole saladus et su domineeriv dosha määrab ära nii su füüsilised kui ka emotsionaalsed omadused. Kuidas siis sellest teadmisest töötajate värbamisel kasu lõigata ja komplekteerida ”unistuste tiim”?

Lihtne – palka Pitta inimene meeskonna juhiks või müügijuhiks, sest Pittadel on kiire otsustusvõime ja tohutu edu- ning saavutusvajadus. Pitta inimesi kutsutakse tihti “syndinud juhtideks”, omades seega juba eos eeliseid töötamaks motiveerimist ja inimeste mõjutamist nõudvates rollides. 

Võta Vata inimene turundustööd tegema või vastutama mõne loovust nõudva töö eest ettevõttes. Kergesti kõigest tüdinenud Vata on rohkem motiveeritud kui saab teha lühikesi ja pidevat muutust ja variatsiooni nõudvaid tööülesandeid, nii nagu näiteks turundustöös avab võimalus iga päev keskenduda erinevatele toodetele ja strateegiatele ja hoiab seeläbi Vata motiveerituna. Kasuta ära ka Vata inimese keskmisest kõrgemat kreatiivsuse taset, mis aitab su ettevõttet konkurentsieelisega. Ära aga eelda et Vata ka oma kreatiivseid ideid ise ellu peaks rakendama – see võrduks katastroofiga! Ellurakendamiseks on ideaalne hoopis Kapha inimene. Kapha sobib ideaalselt ka peadirektori või juhatuse esimehe rolli, sest tema rahulikkus ja maandatud olek suudavad tolereerida nii mõndagi ning jätkata ka kriisiolukordades ettevõtte juhtimist ilma fookust ja pead kaotamata.